Nordik Hind

Nordik hind är en unik pipa, den är speciellt framtagen för att härma ångestläten av kronkalv.

380 kr

Slut i lager

Kategori:

Beskrivning

Nordik Hind

Nordik hind är en unik pipa, den är speciellt framtagen för att härma ångestläten av kronkalv. Detta läte får hindflockarna agiterade och de kommer ofta skällande in på kort håll. Denna typ av lockjakt når störst framgång i områden med en tät kronvilts population.