Följ med wollmars till Danmark och fiska havsöring.